Tỳ bà đỏ

  • Tỳ bà đỏ

Giá: Liên hệ

Men: đỏ khắc nổi

Hoa văn: truyền thống

Mã SP: SP0091

Công dụng: Trang trí, cắm hoa

Liên hệ: 0338 15 2222

Sản phẩm khác