Gomsuhanoi.com cam kết hoạt động thương mại điện tử tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong phần chính sách vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về chính sách được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Để đảm bảo quyền lợi cũng như hiểu rõ về những cam kết, chính sách của chúng tôi, xin quý khách vui lòng đọc kỹ

1/ Quy định và hình thức thanh toán

2/ Chính sách vận chuyển/giao nhận

3/ Chính sách bảo hành

4/ Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

5/ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách khác